Chevrolet Camaro

Ford Mustang đang được hoàn thiện phiên bản mới

Ford Mustang đang được hoàn thiện phiên bản mới

Việc ra mắt phiên bản số tự động 10 cấp mới hứa hẹn sẽ cải thiện tính tinh tế và mức tiêu thụ nhiên liệu của xe, hiện vào khoảng 11,2 L/100 Km trong thành phố và 7,8 L/100 Km