chở thuốc tây

Cho thuê xe đông lạnh chở thuốc tây

Cho thuê xe đông lạnh chở thuốc tây

Thuốc y tế là mặt hàng đặc chủng nên bắt buộc phải sử dụng xe đông lạnh mới có thể chở được. Hơn nữa hiện nay việc chuyên chở các mặt hàng thuốc đi lên vùng sâu vùng xa, vùng