giá cho thuê xe đông lạnh

Cho thuê xe đông lạnh giá rẻ

Cho thuê xe đông lạnh giá rẻ

Chúng tôi có các dòng xe tải lạnh 1 tấn, 2.5 tấn, 3.5 tấn, 5 tấn, 7 tấn chuyên chở hàng hóa đi tỉnh và ngược lại. Xe tải lạnh của chúng tôi luôn đảm bảo về nhiệt độ, giấy