Mazda2 mới

Lộ diện Mazda2 mới

Lộ diện Mazda2 mới

Mặc dù không được thể hiện trong cuốn ấn phẩm trên, trang tin CarDrive vẫn nhận định thêm, phiên bản cập nhật của Mazda 2 sẽ sở hữu những cải thiện ở nhiều tính năng khác nữa bao gồm danh