phiên bản cập nhật xe

Mazda2 và CX-3 xuất hiện phiên bản cập nhật

Mazda2 và CX-3 xuất hiện phiên bản cập nhật

Buồng đốt cũng nhận thêm một số điều chỉnh đáng kể như van điều tiết píttông êm nhẹ Natural Sound Smoother và cơ cấu điều chỉnh thời gian phun nhiên liệu (Natural Sound Frequency Control) nhằm làm giảm va đập