thông tin Ford Fiesta ST

Phiên bản hiệu suất cao Ford Fiesta ST

Phiên bản hiệu suất cao Ford Fiesta ST

Fiesta thế hệ kế tiếp là một mẫu xe quan trọng với Ford và do đó, đội ngũ phát triển của công ty cũng tập trung chủ lực vào việc điều chỉnh khung gầm xe. Theo khẳng định của Palmer