thông tin xe tải Mean Green

Xe tải Mean Green có tốc độ tối đa 236,5km/h

Xe tải Mean Green có tốc độ tối đa 236,5km/h

Mục đích chính của Volvo không phải là để lập kỷ lục tốc, mà nhằm nghiên cứu hệ thống động cơ lai (hybird) cho xe tải, xem một động cơ lai có đủ bền bỉ để vận chuyển hàng hóa