Toyota Camry 2.5Q

Tìm hiểu Renault Talisman

Tìm hiểu Renault Talisman

Với giá bán đề xuất 1,499 tỷ đồng, Renault Talisman đang cao hơn mức giá của Toyota Camry 2.5Q và Mazda6 2.5. Cho tới thời điểm nay, trước khi được công bố chính thức đến công chung, Renault Talisman đã