Urban eTruck

Urban eTruck – Xe tải chạy điện hoàn toàn được giới thiệu

Urban eTruck - Xe tải chạy điện hoàn toàn được giới thiệu

Điều thú vị là, eTruck được thiết kế dưới dạng xe theo môđun, đồng nghĩa với việc nó có thể được lắp bộ pin nhỏ hơn nếu khách hàng yêu cầu quãng đường chạy ngắn hơn. Tương tự, một bộ