xe ít tiêu hao nhiên liệu

Ford F-150 ít tiêu hao nhiên liệu

Ford F-150 ít tiêu hao nhiên liệu

Hệ truyền động mới cũng hứa hẹn cải thiện khả năng tăng tốc của Ford F-150, nâng cao hiệu suất ở ngưỡng tối thiểu-tối đa, sự tinh tế và nhiều tính năng khác nữa, những phẩm chất lý tưởng giúp