xe tải chạy nhanh nhất thế giới

Volvo Iron Knight trở thành chiếc xe tải nhanh nhất thế

Volvo Iron Knight trở thành chiếc xe tải nhanh nhất thế

Được biết kỷ lục chiếc xe tải nhanh nhất thế giới trước đây thiết lập vào năm 2012 cũng thuộc về một chiếc xe tải của Volvo đó là chiếc Mean Green hybrid. Trên mặt đường dài 500 mét tại