xe tự lái

Xe tải tự lái Mercedes-Benz xới chuyến diễu hành dài

Xe tải tự lái Mercedes-Benz xới chuyến diễu hành dài

Lộ trình của các xe này bắt đầu từ Stuttgart qua Heilbrom (trạm A81) nằm trên hai quốc lộ A61 và A67 – đi qua một số bang như Baden-Württemberg, Rhineland-Palatinate và North Rhine-Westphalia – thẳng hướng tới Venlo và